Seminario sobre terapia de xogo

Lugo, xoves 14 de maio O Seminario está dirixido ao alumnado do Ciclo de Educación Infantil do CIFP Politécnico. Nesta ocasión ofreceremos unha introdución ás bases teóricas e prácticas da terapia de xogo centrada nas crianzas, profundando no valor do xogo coma regulador emocional para achegar ao alumnado os rudimentos da relación terapéutica. Centradas nas […]

Ler máis