Procuramos

  • Apoiar o benestar emocional das persoas desde a práctica social, facilitando un ambiente óptimo onde poder explorar libremente por medio do xogo, as artes e o movemento.
  • Ofrecer un acompañamento consciente que favoreza a integridade persoal e promova a integración social.
  • Experimentar con vellas e novas ferramentas de apoio integral que permitan mellorarEditar a tradución en Español as nosas relacións.
  • Fomentar a educación emocional das persoas adultas, particularmente de nais e pais, na súa relación coa infancia.
  • Estudar e divulgar información e documentación sobre temas relacionados co desenvolvemento social e emocional através do xogo, das artes e do pensamento.
  • Crear novos espazos de reflexión e acción para o desenvolvemento social e emocional de adultos e crianzas.

 

Realizamos >