Sobre o primeiro grupo de encontro

“Son suficientemente bo, con tal que me manteña aberto”
Carl Rogers

Pumba! vén de celebrar o seu primeiro encontro de nais e terapeutas, un espazo de reflexión e creación onde tratamos de establecer unha maior consciencia sobre as nosas relacións, para favorecer un camiño común de aceptación e crecemento.

Partindo da auto-observacion, utilizamos as metáforas para decatarnos de como nos sentimos, expresándonos a través da arxila, a escrita e a escoita activa. Nesta ocasión exploramos a importancia das cualidades básicas que nos permiten manter relacións respectuosas, como son a aceptación, a presenza e a autenticidade. E durante unhas horas, compartimos contos e experiencias persoais moi valiosas.

Levamos con nós unha cunca de luz para coidar e poñer en común coas nosas crianzas.

Ver máis